Nissens Training Concept

Urobíme z vás odborníka na klimatizácie


Pozoruhodne rýchly vývoj automobilových systémov pridáva k potrebám vzdelávania v tomto priemysle novú dimenziu. Obmedzené znalosti o zložitosti moderných vozidiel, a to najmä systému klimatizácie, vedie len k nepochybnému záveru. Servis klimatizačných zariadení sa už nedá vykonávať bez toho, že by ste boli skutočným odborníkom!

Ako uznávaný výrobca a popredný účastník trhu popredajových služieb je spoločnosť Nissens odhodlaná a schopná podeliť sa o svoje cenné technické znalosti. Vďaka hlbokým znalostiam termodynamických systémov, komponentov a použitia originálnych dielov v automobilovom priemysle spolu, so zreteľom na špecifické trhové potreby, dokážeme poskytovať technickú podporu a odbornosť vysokej kvality, ktorá je často obmedzená len na oblasť originálnych dielov.

Máme jasný cieľ – dokázať inšpirovať a rozvíjať podnikateľské aktivity profesionálov na popredajovom trhu. Stojíme za výnimočnou ponukou termodynamických produktov, no aj za množstvom popredajových služieb s pridanou hodnotou, medzi ktoré patrí aj profesionálne vzdelávanie. Preto našich partnerov neustále vzdelávame, čo im umožňuje byť konkurencieschopnými a účinnými v oblasti služieb spojených s termodynamickými systémami.

Náš obsiahly koncept školení nastavuje pre účastníkov trhu v oblasti popredajových služieb nový štandard. Pokročilé znalosti v oblasti termodynamických systémov umožňujú našim partnerom a ich zákazníkom dokonale pochopiť chladenie motora a systémy klimatizácie, čím dosiahnu požadovanú účinnosť v oblasti údržby, riešenia problémov a opráv.

Nájdite si primeranú úroveň školení pre seba

Základná

Táto úroveň je určená pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi klimatizačných systémov a s ich kľúčovými prevádzkovými komponentmi. Systémové komponenty už možno poznáte, no na tejto úrovni sa oboznámite s logikou systému, čo vás pripraví na hlbšie pochopenie potrieb pre údržbu a servis systémov klimatizácie.

Krok 1 | Krok 2 | Krok 3

Špecialista

Ak chcete v oblasti údržby a servisu klimatizácie získať širšie kompetencie, táto úroveň znalostí vás pripraví na efektívnu a pravidelnú prácu so systémom. Okrem toho získate slušný základ v oblasti znalostí o prevádzke komponentov, o bežných problémoch a spôsobe ich riešení. Bližšie sa pozriete na spotrebné prvky systému a na zariadenia a systémy súvisiace s klimatizáciou.

Krok 4 | Krok 5

Odborník

Nevyhnutná úroveň pre každého, kto chce v oblasti servisu systémov klimatizácie postupovať úplne nezávisle. Okrem doplnenia mnohých tém na úrovni špecialistu táto fáza pozostáva z najdôležitejších povinných služieb a postupov údržby. Patrí sem aj dobrá prezentácia požadovaných nástrojov a riešení.

Krok 6

Sa stanete

skutočným odborníkom

na klimatizácie

- v šiestich krokoch 

 


 • Krok 1

  Úvod

  _______________________

  Základy o systéme klimatizácie s dôrazom na dôležitosť vykonávania pravidelného servisu. Logická klasifikácia systému s jednotlivými prvkami okruhu a rozdelenie komponentov systému v závislosti od ich úlohy a použitia.

 • Krok 2

  Komponenty okruhu klimatizácie​

  _______________________

  Systematický prehľad poznatkov o komponentoch okruhu klimatizácie zahŕňa podrobný opis úlohy, prevádzky a umiestnenia komponentov, prehľad konštrukčných typov a analýzu najbežnejších porúch.

 • Krok 3

  Prúdenie vzduchu a vetranie

  _______________________

  Systematický prehľad poznatkov o komponentoch na distribúciu vzduchu zahŕňa podrobný opis úlohy, prevádzky a umiestnenia komponentov, prehľad konštrukčných typov a analýzu najbežnejších porúch.

 • Krok 4

  Ovládanie a ochrana systému

  _______________________

  Prehľad ovládania systému a ochranných zariadení zahŕňa podrobný opis úloh, umiestnenia a prevádzky komponentov, spolu s príkladmi prípadných bežných porúch.

 • Krok 5

  Spotrebné položky a periférne zariadenia

  _______________________

  Podrobný prehľad spotrebných položiek klimatizačných systémov, medzi ktoré patrí chladivo, mazivo a servisné spotrebné položky. Pozrieme sa tiež na ďalšie systémy vozidla, ktoré majú vplyv na správnu funkčnosť systému klimatizácie. Ide napríklad o elektrický systém, hnací remeň a pod.

 • Krok 6

  Diagnostika a servis systému

  _______________________

  Podrobný prehľad postupov a nástrojov na diagnostiku systému spolu so servisnou príručkou, ktorá zahŕňa odporúčania pri montáži komponentov a podrobné postupy pri riešení problémov.


Skutočne to šetrí čas aj peniaze, minimalizuje riziko poškodenia systému a zvyšuje dôveryhodnosť našej práce. Záruka na práce vykonané na klimatizácii teší našich zákazníkov a nám vynáša.

Deividas Ramanauskas
Mechanik, UAB Eoltas, Litva