Staňte sa partnerským dodávateľom

Silné partnerstvo a optimalizované riešenia


Nissens predstavuje globálneho výrobcu termodynamických riešení pre medzinárodný trh popredajových služieb. Prostredníctvom prepracovaného globálneho partnerského programu Nissens dokáže zabezpečiť flexibilnú výrobu na úrovni najvyššej kvality. Pri spolupráci s partnermi sa priamo zapájame do každého aspektu výroby, kde implementujeme rovnako vysoké štandardy pri fáze vývoja aj výroby. Všetky tieto kroky prispievajú k zabezpečeniu výhod pre našich zákazníkov.

Od dodávateľov očakávame, že nám pomôžu pri plnení a prekračovaní vysokých požiadaviek našich zákazníkov. Znamená to, že dodávateľom pre globálny partnerský program Nissens sa môžu stať len dodávatelia, ktorí absolvujú náročný proces výberu so zameraním na štyri dôležité faktory – kvalita, etika, životné prostredie a spolupráca.

Pretože našu činnosť vykonávame po celom svete, máme výrazný záujem o dodávateľov, ktorí dokážu ponúkať konkurencieschopné produkty v globálnom meradle. Spoločnosti, ktoré chcú ponúknuť spoluprácu, musia vyplniť online dodávateľskú žiadosť.

Kvalita

Nissens sa zameriava na spoluprácu s flexibilnými a inovatívnymi partnermi, ktorí podporia ciele spoločnosti o bezpečné dodávky s čo najnižším rozpätím chýb a neustálym zlepšovaním. Z tohto dôvodu musia byť partneri schopní dokumentovať účinnú kontrolu kvality a znižovanie nákladov. Každý mesiac sa zaznamenáva miera zabezpečenosti dodávok dodávateľa a neustále sa tiež vykonáva kontrola kvality tovarov s cieľom udržania štandardov našich riešení.

Etika

Nissens dôrazne odmieta akúkoľvek formu detskej alebo nútenej práce a vykorisťovania robotníkov. Pracujeme v súlade s pravidlami a smernicami uvedenými v norme o sociálnej zodpovednosti 8000 (Social Accountability Standard 8000), ktoré sa týkajú detskej práce, diskriminácie, bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Rovnaký postup sa vyžaduje aj od dodávateľov Nissens. 

Životné prostredie

Po uzavretí partnerstva so spoločnosťou Nissens sa kladie vysoký dôraz na životné prostredie. Produkty Nissens sa preto musia vyrábať s najprísnejším zreteľom na životné prostredie. Od dodávateľov vyžadujeme, aby získali osvedčenie podľa noriem ISO 14001. Aktívne vyberáme riešenia, ktoré majú čo najmenší vplyv na okolité životné prostredie a vždy sme otvorení prianiam a návrhom od dodávateľov, zákazníkov a spolupracovníkov.                                    

Spolupráca

Spoločnosť Nissens so svojimi partnermi vždy vytvorí vzťahy spolupráce, čo zaručuje, že už od úplného začiatku partnerstva budú presne stanovené podmienky týkajúce sa, napríklad, balenia produktov, využívania recyklovateľných materiálov, dodávok či platieb.    

Kontakt na spoločnosť Nissens

Spoločnosti, ktoré sa chcú stať partnermi spoločnosti Nissens, musia vyplniť dodávateľskú žiadosť a nahrať ju spolu s príslušnými osvedčeniami.


Osobný kontakt:

Email: nissens@nissens.com

Tel.: +45 7626 2626