Riešenia chladenia pre priemysel obrany

Preferovaný dodávateľ na mieru prispôsobených riešení chladenia pre oblasť obrany

Nissens má z tohto odvetvia dokumentované skúsenosti. Pre dodávateľov chladiacich systémov pre oblasť obranného vybavenia a strojov je kľúčovou požiadavkou spoľahlivosť.

Obmedzený priestor v strojoch spolu s požiadavkou na rýchle reakcie motora si vyžadujú efektívne riešenia chladenia s malými rozmermi, a to najmä kvôli náročným požiadavkám na vysoký výkon. Nutnosťou je aj vysoký stupeň možnosti prispôsobenia riešení chladenia aplikácií v oblasti obrany.

Spoločnosť Nissens ponúka do vysokej miery prispôsobené a inovatívne návrhy chladenia so zreteľom na nízku hmotnosť a veľké teplotné rozpätie, ktorému sú obranné stroje vystavené. Rebrá vysokej kvality sú integrované napr. do nášho riešenia vzduchového chladiča plniaceho vzduchu, ktoré sa výborne hodí pre veľké motory využívaných v strojoch  priemyslu obrany.

Náročné prostredie s vysokým zaťažením, s častými nárazmi a silnými vibráciami si vyžaduje overený výkon. Preto ako integrálnu časť našich služieb poskytujeme širokú ponuku skúšok, overení a dokumentáciu priamo z nášho moderného skúšobného laboratória.


 

Výber produktov Nissens v rámci segmentu obrany