Novinky a udalosti​


Spoločnosť Nissens Automotive pridáva do svojho portfólia elektrické vodné čerpadlá

Elektrické vodné čerpadlá pre trh popredajných služieb: úplne nová produktová skupina, ktorá obsahuje pomocné aj hlavné vodné čerpadlá. V portfóliu sa nachádzajú najatraktívnejšie položky pre európsky automobilový priemysel a vyrábajú sa v kvalite spoločnosti Nissens zodpovedajúcej originálnym dielom. Naše elektrické vodné čerpadlá sú vybavené pokročilými funkciami, ako je ochrana pred prehriatím a variabilný tok, a v prípade potreby sú súčasťou balenia inštalačné svorky – a to všetko pre to, aby boli na trhu popredajných služieb k dispozícii tie najlepšie produkty svojej triedy. Viac informácií o našom novom produkte si môžete prečítať na nissens.com/waterpumps, prípadne sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Nissens!

Ste pripravení na odklad?

14-05-2020

Nissens Cooling Solutions a Nissens Automotive sú poprední dodávatelia pre odvetvie veterných turbín a nezávislý sekundárny automobilový trh. V septembri tohto roka sme plánovali prezentovať naše produkty na výstavách Wind Energy Hamburg 2020 a Automechanika Frankfurt 2020. Z pochopiteľných dôvodov sa výstavy presunuli na december 2020 a september 2021. Bez ohľadu na nové termíny sa spoločnosť Nissens týchto výstav zúčastní a už sa nevieme dočkať na stretnutie s našimi zákazníkmi. Medzitým nebudeme strácať čas a budeme aj naďalej pracovať na ponuke našich produktov.