Klimatizačná sezóna 2019

Brožúry, plagáty a bulletiny 


Vďaka komplexnému klimatizačnému sortimentu vám spoločnosť Nissens umožňuje posilniť svoju pozíciu klimatizačného odborníka na nezávislom trhu s náhradnými dielmi!

V spoločnosti Nissens neprestajne pracujeme na rozvoji nášho širokého sortimentu výrobkov a naša ponuka klimatizačných zariadení sa stala ešte atraktívnejšou. Oboznámte sa s novinkami tejto sezóny.

Plagáty klimatizačných zariadení

Na údržbu a diagnostiku klimatizačných systémov

Technické bulletiny

Praktické technické znalosti podané jednoducho čitateľným spôsobom na jednostranovom bulletine.

Technický bulletin č. 1

Mazanie – miešanie olejov

Vyvarujte sa miešaniu olejov PAG s univerzálnymi olejmi

Technický bulletin č. 2

Mazanie – aditíva

Aditíva škodlivé pre mazanie

Technický bulletin č. 3

Kondenzátor

Korózia kondenzátora – možné problémy

Technický bulletin č. 4

Kondenzátor

Bežné príčiny vnútorného upchatia kondenzátora

Technický bulletin č. 5

Sušič vzduchu

Kedy vymeniť sušič vzduchu?

Technický bulletin č. 6

Poškodenia kondenzátora

Najbežnejšie mechanické poškodenia

Technický bulletin č. 7

Tepelná diagnostika

Komponenty na meranie a správna prevádzková teplota

Technický bulletin č. 8

R134A – Prevádzkový tlak

Primerané a nesprávne hodnoty prevádzkového tlaku pre R134A

Technický bulletin č. 9

Prečistenie klimatizačného systému

Odporúčané metódy prečistenia a pokyny na ich vykonávanie