Køling af transformere i on- & offshore vindmøller​

Risikofri køleløsninger med fokus på pålidelighed og sikkerhed 

Nissens tilbyder oliekøling af transformere med indirekte vand- eller luftkøling til on- og offshore vindmøller.

Risikoen for at forurene olien med vand kan ikke alene føre til forurening, men også skabe risiko for kortslutning af en transformer, hvilket kan medføre eksplosion og sammenbrud af tårnet samt potentiel skade på menneskers sikkerhed. 

 

Særligt når det gælder en sikker og effektiv transformerkøling i on- og offshore vindmøller, har Nissens designet unikke løsninger, der eliminerer enhver blanding af olie og vandkredsløb. 

Der findes både direkte og indirekte køleløsninger, men der er dog en præference for indirekte løsninger takket være deres stærke synergi med vandkøling af konverterer og generatorer. Vores tilbud til kunden omfatter både kølekomponenter og -systemer.


 

Nissens' produktudvalg inden for transformerkøling​